De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Heeft een buitenlands schip toestemming nodig om activiteiten uit te voeren op het Belgische deel van de Noordzee?

Voor buitenlandse schepen of bedrijven bestaat een speciale procedure om een vergunning te krijgen voor hydrografische en/of oceanografische activiteiten, dit wordt een 'diplomatic clearance' of kortweg 'dipclear' genoemd. Meer info: FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Internationaal Transportbeleid, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel.

Faq type: 
Wat mag (niet) aan zee ?