De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Veiligheidsmaatregelen op zee

De voorbije jaren zijn een aantal windmolenparken bijgekomen in het Belgische gedeelte van de Noordzee en in de toekomst worden er nog meer gepland. Ook het aantal schepen neemt toe en de schepen zelf worden steeds groter. Omdat de veiligheid van de scheepvaart niet in het gedrang zou komen, hebben de kustwachtpartners een werkgroep opgericht die onderzoekt of er nieuwe veiligheidsmaatregelen nodig zijn in en rond de windmolenparken. Ook Nederland is hierbij betrokken.


In 2014 heeft de werkgroep onderzocht welk type schepen het meest in dit gebied varen en hoe de verkeersstromen precies lopen. Er is een voorstel uitgewerkt om de scheepsrouteringssystemen aan te passen. Het is de bedoeling om dit voorstel voor te leggen bij de International Maritime Organization (IMO). Als het voorstel daar aanvaard wordt, genieten de voorgestelde routes van een internationaal statuut.