De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Strandpolitie

In augustus 2014 is in de politiezone Westkust, die de gemeentes De Panne, Koksijde en Nieuwpoort omvat, een proefproject strandpolitie van start gegaan. Dat is een samenwerking tussen de lokale en de federale politie gegroeid uit de verkeersveilige dagen op zee. De lokale politiezones in kustgemeentes bleken niet altijd voldoende personeel hebben om regelmatig op het strand te patrouilleren en te controleren of watersporters de veiligheidsregels respecteren. Ze werden tijdens dit proefproject ondersteund door de scheepvaartpolitie en de cavalerie van de federale politie.

De strandpolitie wil het aantal interventies voor noodgevallen verminderen door meer preventief te werken. Waar nodig, kunnen ze ook optreden bij misdrijven op het strand, of kunnen ze helpen verloren kinderen op te sporen. Het proefproject in de politiezone Westkust werd positief beoordeeld en er wordt bekeken of dezelfde manier van werken kan uitgebreid worden naar andere kustgemeentes.