De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Secretariaat Kustwacht

De kustwacht in België telt maar liefst zeventien kustwachtpartners. Dat zijn Vlaamse en federale overheidsdiensten die bevoegdheden hebben op zee. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen en de Federale Dienst Openbare Hulpverlening spelen een belangrijke rol in de Kustwacht.

Het secretariaat Kustwacht is de motor van de kustwacht en coördineert vanuit haar expertenrol zowel administratieve als operationele activiteiten, altijd in samenwerking met de kustwachtpartners. Het secretariaat doet beleidsvoorbereidend werk, is het contactpunt voor kustwachtorganisaties in het buitenland en heeft een loketfunctie voor het grote publiek.

Meer weten