De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Samenwerkingsakkoord FOD Volksgezondheid – ministerie van Defensie

Op 23 december 2014 hebben onze kustwachtpartners FOD Volksgezondheid en Defensie een samenwerkingsakkoord ondertekend rond milieuhandhaving en de strijd tegen verontreiniging op zee. De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en de marinecomponent gaan hiervoor nauwer samenwerken om het toezicht op verontreiniging in de Belgische zeegebieden te verscherpen.

Concreet gaan ze de nieuwe patrouilleschepen van de marine gezamenlijk gebruiken voor milieuhandhaving en toezicht op zee. Ze streven naar vijftig patrouilledagen of inschepingen van milieubeambten per jaar. Daarnaast zullen ze de informatieverzameling en -uitwisseling verbeteren, samen opleidingen organiseren en een gezamenlijke strategie bepalen.