De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Project Kustwachtcentrale

De werkgroep Kustwachtcentrale heeft ervoor gekozen om in 2014 verder te werken via pilootschappen. Per doelstelling is één ‘piloot’ of verantwoordelijke aangesteld om de nodige voorbereidingen te doen voor de volgende vergadering van de werkgroep.
In 2014 werd beslist om gezamenlijke smartdoelstellingen te formuleren en is de beschikbaarheidskalender uitgetest. De beschikbaarheidskalender geeft een overzicht van de beschikbare varende en vliegende  middelen van de verschillende kustwachtpartners. De kalender zorgt ervoor dat men in één oogopslag ziet welke specifieke middelen kunnen ingezet worden in het kader van dienstverlening of ordehandhaving wanneer nodig.


In het kader van deze samenwerking hebben de drie partners op het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt) een akkoord getekend om hun gezamenlijke visie voor de komende jaren vast te leggen. Divisieadmiraal Michel Hofman (Marinecomponent Defensie), commissaris Olivier Libois (Algemene directie bestuurlijke politie) en Noël Colpin (administrateur-generaal Douane en Accijnzen) kwamen hiervoor samen in Brussel  op 21 mei 2014.

Meer weten