De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Marien Ruimtelijk Plan

De Universiteit Gent houdt jaarlijks een maritiem symposium dat bijgewoond wordt door een aantal van onze kustwachtpartners. Voor deze 18de editie van 9 mei 2014 luidde het thema: "Is er nog ruimte genoeg? Maritieme ontwikkeling in de 21ste eeuw". Er werd aandacht besteed aan het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) waaraan alle kustwachtpartners hebben meegewerkt. Begin april 2014 is dit plan ook geformaliseerd in een Koninklijk Besluit.

Meer weten