De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Loketfunctie secretariaat Kustwacht

Het secretariaat Kustwacht heeft een belangrijke loketfunctie. Dat wil zeggen dat iedereen die een vraag heeft over de Noordzee, van het gewone publiek over privéfirma’s tot overheidsdiensten, bij ons terecht kan. Ons motto is: één vraag, één oplossing. Wij proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven, of we verwijzen de vraagsteller door naar de dienst die het best geschikt is om een oplossing te bieden.


In 2014 heeft het secretariaat Kustwacht in totaal 206 vragen ontvangen, dit is een stijging van 2 procent tegenover 2013. In oktober werden de meeste vragen gesteld, dat had te maken met de voorbereiding van het beleidsorgaan Kustwacht op 22 oktober. Het merendeel van de vragen, 82,5%, is afkomstig van de kustwachtpartners. Daarnaast krijgen we ook nog vragen afkomstig van het ‘gewone publiek’, dit gaat dan meestal via het contactformulier op de website. Verder worden we ook gecontacteerd door privéfirma’s en overheidsdiensten die niet tot de kustwachtstructuur behoren. 

Het percentage vragen dat het secretariaat zelf kan beantwoorden, bijna 80%, gaat al sedert enkele jaren in stijgende lijn. Als we zelf het antwoord niet weten, gaan we te rade bij een kustwachtpartner of andere partij die ons kan verder helpen. We proberen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden; in 2014 konden we 95,5% van de vragen de dag zelf of de eerstvolgende dag beantwoorden. Onderwerpen die vaak terugkeren zijn  noodplanning en windmolenparken. Opvallend is ook dat het secretariaat Kustwacht veel vragen krijgt van nieuwe medewerkers van de kustwachtpartners, goed voor 15% van het totaal aantal vragen.

Bij al deze percentages moet wel in acht genomen worden dat dit eerder kwantitatieve dan kwalitatieve indicaties betreffen.