De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Kwallenmonitoring

Onze kustwachtpartner Federaal Wetenschapsbeleid (Beheerseenheid Mathematisch Model- Operationele Directie Natuur) heeft in 2014 een beroep gedaan op de andere kustwachtpartners om hen te helpen bij een programma voor het opvolgen van kwallenbloei. Wereldwijd stelt men zich de vraag of de kwallenpopulaties toenemen. Er worden modellen ontwikkeld om de oorzaak van deze toename te kunnen begrijpen en uiteindelijk ook te kunnen voorspellen.

Om hen te helpen bij het onderzoek heeft BMM – OD Natuur de hulp ingeroepen van de kustwachtpartners die regelmatig in de Belgische zeegebieden actief zijn.  Wanneer zij een kwallenzwerm zien, wordt gevraagd om dat door te geven. Er zijn daarvoor speciale meldingsformulieren gemaakt die gestuurd kunnen worden naar het Maritiem Reddings  - en Coördinatie Centrum (MRCC) of het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK).