De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Jaarverslag 2014: Intrusies windmolenparken

In 2014 werden verschillende overtredingen van Nederlandse vissers vastgesteld in de Belgische windmolengebieden. Het is nochtans verboden om daar te varen en te vissen. De kustwachtcentrale (Maritiem Informatie Kruispunt en Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum) wordt automatisch gealarmeerd wanneer een vaartuig het verboden gebied binnenvaart en ook de Scheepvaartpolitie wordt steeds op de hoogte gebracht. België kan echter zelf geen sancties opleggen aan deze vissers. Dat behoort immers tot de bevoegdheid van de vlaggenstaat.


Daarom heeft onze kustwachtpartner FOD Mobiliteit en Vervoer het initiatief genomen om in samenwerking met de Scheepvaartpolitie een dossier op te stellen en dit over te maken aan het Nederlandse Tuchtcollege voor de Scheepvaart. Het dossier in kwestie betrof de overtredingen van het schip Arnemuiden 22, dat meermaals in de windmolenzone gevist heeft. Op 5 november 2014 werd de schipper veroordeeld. Hij heeft een voorwaardelijke ontzegging van de vaarbevoegdheid gekregen met een proeftijd van 2 jaar en een geldboete van 4000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, eveneens met een proeftijd van 2 jaar.

Meer weten