De kustwacht waakt over de zee

FOD Binnenlandse Zaken - Scheepvaartpolitie

Commissaris Jan Garcet, Scheepvaartpolitie:
“Ook een gewone werkdag op het water blijft altijd onvoorspelbaar. Naast de gewone controletaken moet je meteen reageren bij noodoproepen, ongevallen en olielozingen. We hebben drie vaartuigen. Met een grote rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) ondersteunen we de strandreddingsdiensten, met ons patrouillevaartuig escorteren we gastankers of stellen we olielozingen vast en met ons snel interventievaartuig onderscheppen we schepen die een verboden zone invaren, bijvoorbeeld rond de windmolenparken. Kortom, een job met veel uitdagingen.”