De kustwacht waakt over de zee

FOD Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum

Chris Jacobs, permanentiechef op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken:
“Op het crisiscentrum werken we met een beurtrol, zodat er de klok rond snel gereageerd kan worden. Als er dan een ramp gebeurt, ook op zee, kunnen wij de ontwikkelingen op de voet volgen. Op zulke momenten staat de telefoon roodgloeiend en moet je het hoofd koel houden. Iedereen moet zo snel mogelijk de juiste informatie krijgen. We organiseren regelmatig oefeningen om alle procedures uit te testen en aan te passen waar nodig.”