De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Afdeling Internationaal Milieubeleid

 

 

Gert Verreet, beleidsmedewerker bij afdeling Internationaal Milieubeleid:
“Om de zee zo goed mogelijk te beschermen, werken we samen  met andere Europese  landen en zelfs wereldwijd. De gevolgen van vervuiling blijven immers niet beperkt tot ons land. Om vervuiling tegen te gaan en om beschermde gebieden af te bakenen, moeten er overeenkomsten en verdragen gesloten worden tussen staten. Afdeling Internationaal Milieubeleid volgt de ontwikkelingen op en bekijkt wat de gevolgen zijn voor België en of er aanpassingen moeten gebeuren aan het beleid.”

Gert Verreet - afdeling Internationaal Milieubeleid

 

 

Afdeling Internationaal Milieubeleid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid volgt internationale milieuvergaderingen in Europese en multilaterale fora. De afdeling is het aanspreekpunt voor milieusamenwerking met verschillende regio’s en landen. De afdeling spoort nieuwe milieudossiers zo vroeg mogelijk op en gaat op zoek naar experts die deze dossiers voor Vlaanderen kunnen opvolgen. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken rond het verminderen van de scheepvaartemissies.

Het correct omzetten van internationale milieurichtlijnen in Vlaamse regelgeving behoort ook tot de taken van afdeling Internationaal Milieubeleid. De afdeling is bovendien actief in het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, waarbij Vlaanderen zich engageert om het aantal mensen dat geen toegang tot zuiver water heeft met de helft te helpen verminderen.