De kustwacht waakt over de zee

Afdeling Internationaal Milieubeleid

Gert Verreet, beleidsmedewerker bij afdeling Internationaal Milieubeleid:
“Om de zee zo goed mogelijk te beschermen, werken we samen  met andere Europese  landen en zelfs wereldwijd. De gevolgen van vervuiling blijven immers niet beperkt tot ons land. Om vervuiling tegen te gaan en om beschermde gebieden af te bakenen, moeten er overeenkomsten en verdragen gesloten worden tussen staten. Afdeling Internationaal Milieubeleid volgt de ontwikkelingen op en bekijkt wat de gevolgen zijn voor België en of er aanpassingen moeten gebeuren aan het beleid.”